Missie

Ieder kind is bijzonder. Wij geloven dat ieder kind kan uitblinken als het de kans krijgt om zijn talenten te ontplooien. Als kinderen op de juiste manier worden gestimuleerd om zelfstandig tot creatieve oplossingen te komen, ontdekken zij vanzelf waar ze goed in zijn en welke unieke gaven zij van God hebben gekregen.

 

Visie

”Je bent een kampioen, als je je persoonlijk record verbreekt!”

Onze ambitie is het bieden van een school waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming. Daarnaast is de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel. Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit.

 

Stel uw vraag of opmerking