Nationaal Programma Onderwijs

Zoals u vast via de media hebt gehoord is er extra geld voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Dit geld is bedoeld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. De afgelopen tijd hebben we binnen de school een nulmeting afgenomen. Samen met leerkrachten en de intern begeleider zijn de resultaten van alle kinderen geanalyseerd. Onze conclusie is dat de meeste kinderen groei hebben doorgemaakt in de lockdown periode. Daar zijn wij erg blij mee en vooral trots op de kinderen! Het extra geld willen wij met name gebruiken om het onderwijs kwalitatief te verbeteren en te ontwikkelen. Daarnaast zetten we extra geld in voor de leerlingen die ten opzichte van zichzelf weinig / minimale groei hebben laten zien. Op dit moment werken we aan een duurzaam en constructief plan. We hopen zo het geld goed in te zetten, zodat we er nu, maar juist ook op de lange termijn, baat bij hebben.