UITGELICHT

Interesse in onze school?

We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs! Modern onderwijs met digitale leermiddelen, een sterke zorgstructuur en goede resultaten; zomaar wat kreten waar wij voor staan. 

 

Neem gerust contact op met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Mocht u zich willen inlezen, raden we onze visie en schoolgids aan. Welkom!


Schoolgids

Klik HIER voor onze schoolgids.


Nieuwsbrief

Lees HIER onze laatste nieuwsbrief»
Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief »


Facebook

Bezoek, like en volg de SvdO ook op Facebook. Klik op DEZE link om direct door te gaan naar onze Facebook- pagina.


Gebedsgroep

Elke maand worden er  - door een groep ouders - voorbeden gedaan voor zaken in en rond de school. Het is via DEZE link mogelijk online gebedspunten door te geven.


 

 

Onze school is aangesloten bij Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag. Geloofwaardigheid en betrokkenheid is de kern van de visie van De Drieslag. Wij zien een unieke relatie tussen de school, het kind en de ouders en doen er alles aan om deze relatie te verdiepen en uit te bouwen.

Wij zetten alles op alles om uw kind optimale zorg te bieden in een veilige omgeving en binnen de kaders van een ´Drieslag’ namelijk: schoolouders en kerk. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.

Algemene visie:

De Drieslag wil kinderen opvoeden tot zelfstandige persoonlijkheden in dienst van God en de naaste. We doen dit vanuit het besef dat ieder kind een zondige aard heeft en de genade van God en vergeving nodig heeft. De Drieslag streeft naar optimale zorg voor de leerlingen, zowel de zwakkeren als de hoogbegaafden. We doen dit vanuit het besef dat elk kind uniek is door de gaven die het van God ontvangen heeft.

De Drieslag wil een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen we de kinderen leren verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te dragen, in relatie tot de naaste.
De Drieslag hecht veel waarde aan de professionaliteit van het personeel en wil dat ook blijvend ontwikkelen. Daarbij willen we rekening houden met de gaven en wensen van ieder personeelslid in relatie tot de schoolontwikkeling.


Levensbeschouwelijke visie:

Het onderwijs van De Drieslag gebaseerd op de Bijbel. In de statuten van de stichting, waarvan onze school uitgaat, is dit als volgt vastgelegd: “De grondslag van de stichting is het Woord Gods naar de opvatting van de drie formulieren van Enigheid. Zij aanvaardt deze grondslag ook in het onderwijs van de van haar uitgaande scholen.” De Schimmelpenninck van der Oyeschool is dan ook een protestants-christelijke school. Deze school wil graag naast de opvoeding, die in het gezin plaatsvindt, en de geloofsopvoeding vanuit de kerk zijn steentje bijdragen aan de christelijke opvoeding van het kind.

Dit alles maakt dat we als school voluit aandacht schenken aan de ontwikkeling en de vorming van het ons toevertrouwde kind. We willen oog hebben voor het eigene in ieder kind. Wanneer zich gedurende de basisschoolperiode problemen voordoen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind, wordt in het kader van de zorgverbreding extra aandacht aan deze kinderen geschonken.

Pedagogische visie:

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school streven we ernaar dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen.De begeleiding van het kind is er op gericht het kind te leren meer zelfstandig bezig te zijn en zijn eigen talenten te helpen ontwikkelen.

Ook aan de omgang met elkaar wordt aandacht besteed. Daarvoor is een goede sfeer op school en in de klas belangrijk. We willen dat bereiken door de kinderen te stimuleren elkaar te helpen en mogelijkheden te bieden om samen te werken.

Didactische visie:

In het onderwijs richten we ons op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van noodzakelijke kennis en op het verkrijgen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Ook richten we ons op de godsdienstige vorming van het kind.

We hebben op school groepen waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Een uitzondering hierop kunnen de groepen 1 en 2 en eventuele combinatiegroepen zijn.

Ook is het belangrijk dat de kinderen leren in groepen te werken. Hiervoor hanteren we groepswerkvormen. De kinderen leren hierbij samenwerken en de opgedane kennis of ervaring aan anderen door te geven. Groepswerk bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel en het samen zoeken naar een oplossing voor problemen.

U bevindt zich hier: Onze school » De Drieslag

CONTACT

Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
Tel: 033 2535745, E-mail

Schimmelpenninck Van Der Oyeschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl