Missie en visie:

Ons kindcentrum bestaat uit een basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Dit alles legt een belangrijke basis voor je leven. Daarom mogen kinderen en hun ouders veel van ons verwachten. Op de SvdO willen we leven en handelen vanuit de Bijbel. We bieden de kinderen een veilige leeromgeving, een plek waar je elkaar mag ontmoeten en van elkaar mag leren. De kinderen mogen zich ontwikkelen met hun eigen talenten tot een zelfstandige jongere.

”Je bent een kampioen, als je je persoonlijk record verbreekt!”

Onze ambitie is het bieden van een kindcentrum waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen zijn wie ze zijn en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. Onze school wil kinderen in staat stellen om hun bijzondere, individuele talenten tot bloei te laten komen. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen. Dat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling aandacht besteden aan de creatieve, motorische en muzische vorming. Daarnaast is de goede ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel. Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit.

Open avond:

  • Maandag 9 oktober 2023 van 17.00 tot 20.30 uur
  • Adres: Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken

Heeft u nog vragen of bent u verhinderd en zou u toch een kijkje in onze school willen nemen? Neem dan contact op via onderstaand formulier.

Contact