UITGELICHT

Interesse in onze school?

We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs! Modern onderwijs met digitale leermiddelen, een sterke zorgstructuur en goede resultaten; zomaar wat kreten waar wij voor staan. 

 

Neem gerust contact op met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Mocht u zich willen inlezen, raden we onze visie en schoolgids aan. Welkom!


Schoolgids

Klik HIER voor onze schoolgids.


Nieuwsbrief

Lees HIER onze laatste nieuwsbrief»
Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief »


Facebook

Bezoek, like en volg de SvdO ook op Facebook. Klik op DEZE link om direct door te gaan naar onze Facebook- pagina.


Gebedsgroep

Elke maand worden er  - door een groep ouders - voorbeden gedaan voor zaken in en rond de school. Het is via DEZE link mogelijk online gebedspunten door te geven.


 

Ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. Deze raad verleent, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding, haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. De activiteiten bestaan uit het verrichten van hand en spandiensten ten behoeve van het onderwijzend personeel. Te denken valt aan het begeleiden van sportieve activiteiten van de schoolkinderen, assisteren bij de organisatie van ouderavonden, vieringen en schoolreizen, afscheid van leerlingen en personeel, enz. (zie verder bij 5.5. ouderparticipatie).

Jaarlijks worden ook activiteiten georganiseerd om de onderlinge contacten tussen ouders, leer­krachten, bestuur en medezeggenschapsraad te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jaarvergadering en een startactiviteit voor ouders en kinderen.

Ouders die overtuigd instemmen met de grondslag en het doel van de stichting waarvan de school uitgaat, kunnen lid van de ouderraad zijn. Maximaal acht jaar kan men zitting hebben in de ouderraad.

In de ouderraad is verder minimaal één lid van het team afgevaardigd om de onderlinge acti­viteiten goed op elkaar af te stemmen.

In al haar activiteiten wil de ouderraad bijdragen aan het optimaal functioneren van het onderwijs op onze school. Haar werkwijze is nader geregeld in het ouderraad- reglement, dat op school ter inzage ligt.

U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

CONTACT

Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
Tel: 033 2535745, E-mail

Schimmelpenninck Van Der Oyeschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl