UITGELICHT

Interesse in onze school?

We vertellen u graag over onze school en ons onderwijs! Modern onderwijs met digitale leermiddelen, een sterke zorgstructuur en goede resultaten; zomaar wat kreten waar wij voor staan. 

 

Neem gerust contact op met de directie voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Mocht u zich willen inlezen, raden we onze visie en schoolgids aan. Welkom!


Schoolgids

Klik HIER voor onze schoolgids.


Nieuwsbrief

Lees HIER onze laatste nieuwsbrief»
Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief »


Facebook

Bezoek, like en volg de SvdO ook op Facebook. Klik op DEZE link om direct door te gaan naar onze Facebook- pagina.


Gebedsgroep

Elke maand worden er  - door een groep ouders - voorbeden gedaan voor zaken in en rond de school. Het is via DEZE link mogelijk online gebedspunten door te geven.


 

Bescherming persoonsgegevens

De gegevens die over leerlingen/kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van het bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen/kinderen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school of kinderopvang. Daarnaast registreren leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen/kinderen, bijvoorbeeld vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling/kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerling- en kindgegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen/opvangtijden maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling/kind te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling- en/of kindgegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school/kinderopvang afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school of kinderopvanglocatie.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur of leidinggevende van de kinderopvang.

De school/kinderopvang vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school/kinderopvang. Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s die gemaakt zijn op school/kinderopvang te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

U bevindt zich hier: Ouders » Privacy

CONTACT

Oosterdorpsstraat 16, 3871 AD Hoevelaken
Tel: 033 2535745, E-mail

Schimmelpenninck Van Der Oyeschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl