De wereld van uw kind wordt groter en uitdagender. Juist in deze nieuwe fase van de opvoeding is het heel belangrijk dat u als ouder vertrouwen heeft in de school. Uiteraard hoopt u dat de leerkracht aan wie u uw kind overdag toevertrouwt in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als uzelf. Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Ons onderwijs is een gezamenlijk resultaat van leerlingen, ouders en de school. Wij proberen ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de school en werken nauw met hen samen. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Door een goede samenwerking tussen de kinderen, de school en de ouders stellen we de kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen.