De Schimmelpenninck van der Oye is een kleinschalig kindcentrum waar iedereen elkaar kent en waar ieder kind gezien wordt. Uw kind mag zichzelf zijn en krijgt de persoonlijke aandacht die het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.

Een team van enthousiaste en betrokken leerkrachten en pedagogisch medewerkers en een veilige, inspirerende leeromgeving vormen hiervoor de basis. Vanuit het besef dat ieder kind uniek is halen we elke dag opnieuw het beste in kinderen naar boven. Onze leerlingen leren zelfstandig en onderzoekend werken vanuit een stevige basis in de kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven. Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en is er veel aandacht voor persoonlijke en sociale vaardigheden.

Een mooie, succesvolle toekomst voor ieder kind, dat is waar ons onderwijs op is gericht. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillende kinderen, waarbij ook goed wordt ingespeeld op de veranderende wereld met internet en nieuwe media. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor op de maatschappij van morgen. Wat je talent ook is, op onze school kan ieder kind het beste uit zichzelf halen!