”Stichting De Drieslag: band tussen school en kerk”

Onze school schenkt uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen. Op bid- en dankdag zijn er ’s ochtends speciale schooldiensten in de Hervormde (PKN) dorpskerk van Hoevelaken die we samen met de kinderen bijwonen.
Ook de themaweek in januari sluiten we in deze kerk af, met een themadienst op zondag.
Tussen de predikanten en de school is er regelmatig overleg om te bekijken op welke wijze er nog meer vorm kan worden gegeven aan deze band.