Kinderopvang

Bij ons kindcentrum hebben wij een kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (POV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0 -13 jaar. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Aanmelden voor kinderopvang

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30-18.00 uur. Wij hebben één stamgroep met kinderen van 0-4 jaar.

Peuteropvang

Onze peuteropvang is geopend op maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.00 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

Op deze locatie kunt u met uw peuter terecht voor VVE. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is in de schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.30 – 18.00 uur. In de schoolvakanties verzorgen wij opvang op de school of op één van onze andere locaties. Wij zijn dan geopend van 8.00 – 18.00 uur. Wij hebben één stamgroep per dag. De stamgroep bestaat uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Documenten downloaden

Al onze beleidsplannen, protocollen en GGD inspectierapporten hebben we voor u bij elkaar gezet. Klik op de onderstaande link, ga naar het mapje ‘Kinderopvang’ en u vindt daar alle documenten.

Verdere informatie kunt u hier downloaden.

GGD inspectierapport KDV en peuteropvang

GGD inspectierapport BSO

 

Samenwerken met ouders

Uw kind is kostbaar. Wij begrijpen dat het spannend kan zijn om een deel van de opvoeding uit handen te geven. Daarom werken we graag nauw samen met u als ouder. U kent uw kind namelijk als geen ander. Uitgangspunt is altijd een vertrouwensband waarin u als ouder meepraat, meedenkt en meebeslist over de ontwikkeling van uw kind.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op