Ambitie ouderbetrokkenheid

Wij, als team van de SvdO gaan voor een succesvolle relatie met ouders, waarin wederzijds vertrouwen en respect de basis zijn. We staan voor een betrokken en open samenwerking om met elkaar de kinderen te stimuleren om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen.

 

Visie ouderbetrokkenheid

De wereld van uw kind wordt groter en uitdagender. Juist in deze nieuwe fase van de opvoeding is het heel belangrijk dat u als ouder vertrouwen heeft in de school. Uiteraard hoopt u dat de leerkracht aan wie u uw kind overdag toevertrouwt in dezelfde lijn zal denken, handelen en voelen als uzelf. Wij zien ouders als educatieve partners van de school. Ons onderwijs is een gezamenlijk resultaat van leerlingen, ouders en de school. Wij proberen ouders daarom zoveel mogelijk te betrekken bij de school en werken nauw met hen samen. Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van de kinderen. Door een goede samenwerking tussen de kinderen, de school en de ouders stellen we de kinderen in staat om het beste uit zichzelf te halen.

Er ligt voor elk schooljaar vast hoe de doorgaande lijn eruit ziet en op welke manieren ouders per schooljaar worden uitgenodigd. Het overzicht lijn in ouderbetrokkenheid kunt u vinden bij documenten.