Het begint bij de basis: lezen, rekenen en taal

De basis van ons onderwijs wordt gevormd door de kernvakken taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Wij streven naar een vloeiende doorgaande leerlijn op deze vakgebieden, waardoor kinderen zich in elke leerfase optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Ieder kind leert op zijn eigen niveau

Onze leraren geven les volgens het IGDI (interactief, gedifferentieerd, directe instructie) model, waarmee zij optimaal kunnen inspelen op individuele niveauverschillen tussen de leerlingen. Kinderen die moeite hebben met leren of daar juist heel goed in zijn kunnen op onze school een eigen leerlijn volgen, toegespitst op hun persoonlijke mogelijkheden.

 

Samen werken aan een succesvolle toekomst

Samenwerking speelt een centrale rol in ons onderwijs. De lessen zijn interactief en kinderen leren samen oplossingen te bedenken. Hierbij zijn wij gericht op de toekomst. Wij spelen doelgericht in op de nieuwste ontwikkelingen, zodat kinderen optimaal worden voorbereid op de moderne maatschappij.

Ons onderwijs is toekomstgericht. Bij de inrichting van ons onderwijs maken we gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. Naast de basisvakken lezen, rekenen en taal leren kinderen op onze school bijvoorbeeld ook vaardigheden als plannen, presenteren, samenwerken, kritisch denken en (digitaal) verwerken.