Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe inzichten worden door ons gevolgd en daar waar nodig en nuttig geïmplementeerd in ons lesprogramma. We vinden het belangrijk dat elk kind zich kan ontwikkelen met zijn of haar talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Binnen ons onderwijs hebben wij zowel aandacht voor de leerlingen die liever met hun handen willen werken als kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. We beseffen dat alle kinderen tot bijzondere prestaties kunnen komen, als we hen op een adequate manier onderwijs bieden en begeleiden.